Hotline

Hotline: 0932 91 68 86 - 0912 937 607

  • Giá kệ siêu thị

Giá Kệ Siêu Thị - Giá Kệ Để Hàng - Thiết Bị Siêu Thị

Giá kệ siêu thị

Giá kệ siêu thị ba mặt

Giá kệ siêu thị ba mặt

Kích thước: Dài 0,9 m.Cao 1,5m hoặc 1,8m,4 tầng

Giá: Liên hệ!

Giá kệ siêu thị trung đầu dãy

Giá kệ siêu thị trung đầu dãy

Kích thước: D900 x R450 x C1,5/1,8/2m x 5 tầng

Giá: Liên hệ!

Giá kệ siêu thị trung 2 mặt giữa

Giá kệ siêu thị trung 2 mặt giữa

Kích thước: D900/700 x R950 x C1.5/1.8/2m x 5 tầng

Giá: Liên hệ!

Giá kệ siêu thị trung áp tường

Giá kệ siêu thị trung áp tường

Kích thước: D900/700 x R450 x C1,5/1,8/2m x 5 tầng

Giá: Liên hệ!

Giá kệ siêu thị nhỏ đầu dãy

Giá kệ siêu thị nhỏ đầu dãy

Kích thước: D700 x R350 x C1,5/1,8/2m x 5 tầng

Giá: Liên hệ!

Giá kệ siêu thị nhỏ 2 mặt giữa

Giá kệ siêu thị nhỏ 2 mặt giữa

Kích thước: D900/700 x R770 x C1.5/1.8/2m x 5 tầng

Giá: Liên hệ!

Giá kệ để hàng

Giá kệ đa năng

Giá kệ đa năng

Giá: Liên hệ!

Kệ sắt đa năng

Kệ sắt đa năng

Giá: Liên hệ!

Kệ công nghiệp

Kệ công nghiệp

Giá: Liên hệ!

Kệ kính

Giá kệ kính đầu dãy

Giá kệ kính đầu dãy

Giá: Liên hệ!

Giá kệ kính

Giá kệ kính

Giá: Liên hệ!

Kệ kính áp tường

Kệ kính áp tường

Giá: Liên hệ!


  • Ẩn
  • Bán hàng online 0932 91 6886

Liên hệ

Mr Quân - 0932 91 6886

Mr Đoàn - 0912 937 607